Pro naši činnost potřebujeme pokud možno dobré technologické zázemí , jelikož jsme nuceni minimalizovat lidskou práci . Proto máme snahu pečlivě vybírat stroje a zařízení, která nám pomáhají udržet naši farmu v chodu. Poměrně velkou investicí byla dojírna speciálně vyrobená pro kozy.

 

 IMG_0709

Další velký důraz jsme kladli při budování a vybavování výrobny sýrů. Není jednoduché takovou sýrárnu pořídit , protože legislativa v České republice je velmi složitá.

IMG_0706